Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng (Thi Nghiem Vat Lieu Xay Dung)

Vật liệu trước khi đưa vào thi công cần được thí nghiệm trong phòng hoặc hiện trường. Thí nghiệm vật liệu xây dựng (thi nghiem vat lieu xay dung) là thành phần không thể thiếu trong hồ sơ thanh quyết toán khi thi công. Để thực hiện đúng công việc thí nghiệm vật liệu xây dựng theo Tiêu chuẩn Xây dựng, Phòng thí nghiệm P.I.S Nam Á đã thiết lập các quy trình chuẩn khoa học đảm bảo tính chính xác và chuẩn khi tiến hành thí nghiệm vật liệu xây dựng (thi nghiem vat lieu xay dung). Các quy trình chuẩn được đăng tải tại đây: http://ccagroup.vn/index.php/thu-vien/

Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng P.I.S Nam Á có đủ năng lực thí nghiệm theo Quyết định số 475/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng – LAS-XD 1158. LAS-XD 1158 thực hiện các quy trình thí nghiệm theo Tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế. Các thử nghiệm chính:

  • Thử cốt liệu bê tông, vữa
  • Thử nghiệm với hỗn hợp bê tông và bê tông nặng
  • Thử nghiệm cơ lý xi măng
  • Thử nghiệm vữa xây dựng
  • Thử nghiệm cơ lý gạch xây
  • Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn
  • Kiểm tra thép xây dựng
  • Thí nghiệm đất trong phòng
  • Thí nghiệm hiện trường bao gồm cả thí nghiệm cọc
Hình ảnh một số thiết bị: {filelink=17};
Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng P.I.S còn thực hiện các thí nghiệm hiện trường với cấu kiện như cọc ứng suất trước, thí nghiệm PDA, PIT, uốn nén cấu kiện trong phòng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết về dịch vụ Thí nghiệm vật liệu xây dựng (thi nghiem vat lieu xay dung) mà CCA Group cung cấp

Please Contact Us for more information about construction material testing services

TAGs: thi nghiem vat lieu xay dung